ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រព្យ

From Waves Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Verified Assets and the translation is 100% complete.

Other languages:
العربية • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎français • ‎हिन्दी • ‎hrvatski • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎ភាសាខ្មែរ • ‎한국어 • ‎Nederlands • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎Tiếng Việt • ‎粵語 • ‎中文(中国大陆)‎

Portfolioរបស់អ្នក បង្ហាញអ្នកគ្រប់ Assets, CryptocurrencyFiat ដែលអ្នកជាម្ចាស់ក្នុងកញ្ចប់របស់អ្នក the Waves Lite Client

The DEXអនុញ្ញាតអោយអ្នកទិញ លក់ឬ ប្តូរគ្រប់ទ្រព្យដែលមានស្រាប់ក្នុង Waves Platform។


ផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រព្យ Green-tickpng-4980.png

លើ Waves Platform គ្រប់គ្នាអាចissue ថូខឹនរបស់គាត់ផ្ទាល់។

So, to acknowledge you that one have been verified and approved by the community.It has a green mark on the left of his name

Exemple: Exemple-greenmark.png.

នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកផ្សេងមិនអាចជួញដូរឬ ជាការក្លែងបន្លំឬ ជាកាក់លេងសើច គ្រាន់តែថាសហគមន៍មិនទាន់គាំទ្រវានៅពេលនេះ។ នៅពេលនេះ ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រុម Waves។ នៅថ្ងៃអនាគត វាគួរតែត្រូវបានធ្វើដោយWCT holders]]។


រកបញ្ជីខាងក្រោមដែលមិនពេញលេញនៃទ្រព្យដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

ក្នុង Lite client, ពេលដែលទ្រព្យមិនមានសំគាល់ពណ៌បៃតងមួយ ចុចពីរដងដើម្បីប្រាកដថានោះជាអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។