Nguồn và Dịch vụ

From Waves Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Sources and Services and the translation is 100% complete.

Danh sách và đường dẫn tất cả các dịch vụ liên quan đến Waves

Sàn giao dịch

Dùng thử

  • Wavesdrop: Receive up to 0.01 WAVES every 60 blocks
  • Free Waves: Receive up to 0.01 WAVES every 60 blocks
  • Fountain Perpetua: Receive up to 0.01 WAVES every 60 blocks
  • Fortune Token: Receive up to 5 random Tokens every 60 blocks
  • The Dump: Receive up to 0.001 WAVES and free surprise token every 60 blocks
  • WavesGo: Receive a random amount between 0.01 and 0.001 Waves and WavesGo.

Mã nguồn

Trình xem Block

Mạng xã hội & Các diễn đàn

Các dự án đang sử dụng hệ sinh thái Waves

Các dịch vụ